Εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο

Εταιρεία εγγεγραμμένη στο Εξωτερικό

Εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο
0 - 1 τόνους
Τέλος εγγραφής 50,00
Τέλος συσκευασίας 100,00
150,00
Φ.Π.Α. (19%) 28,50
Σύνολο € 178,50
1 - 2 τόνους
Τέλος εγγραφής 50,00
Τέλος συσκευασίας 142,50
192,50
Φ.Π.Α. (19%) 36,58
Σύνολο € 229,08
2 - 5 τόνους
Τέλος εγγραφής 50,00
Τέλος συσκευασίας 237,50
287,50
Φ.Π.Α. (19%) 54,63
Σύνολο € 342,13
5+ τόνους
Τέλος εγγραφής 50,00
Φ.Π.Α. (19%) 9,50
Σύνολο € 59,50
Εταιρεία εγγεγραμμένη στο Εξωτερικό
0 - 1 τόνους
Τέλος εγγραφής 50,00
Τέλος συσκευασίας 100,00
Σύνολο € 150,00
1 - 2 τόνους
Τέλος εγγραφής 50,00
Τέλος συσκευασίας 142,50
Σύνολο € 192,50
2 - 5 τόνους
Τέλος εγγραφής 50,00
Τέλος συσκευασίας 237,50
Σύνολο € 287,50
5+ τόνους
Τέλος εγγραφής 50,00
Σύνολο 50,00